Επωνυμία: ΥΔΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διακριτικός Τίτλος: ΥΔΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Δραστηριότητα Επιχείρησης: ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

 

Διεύθυνση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8

Περιοχή: ΜΑΡΟΥΣΙ

Τ.Κ: 15125

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 6106701000

   powered by www.isolpro.gr